Caswell blauw chromaat

24,95169,95

200 ml
200 ml
800 ml
800 ml
1600 ml
1600 ml
Wissen

Caswell Blauw Chromaat

Omschrijving

Zelf blauw passiveren met Caswell Blauw Chromaat  produceert een echt blauwe conversie laag op verzinkte onderdelen. Het is een enkelvoudig driewaardig chromaat dat een hoge zoutnevelweerstand biedt tot 130 uur tegen witte roestcorrosie en 160-200 uur tegen rode roestcorrosie. Er is geen extra toplaag nodig om deze hoge mate van corrosiebestendigheid te verkrijgen. Het produceert een prachtig blauw / helder driewaardig chromaat.

Caswell Blauw Chromaat kan gebruikt worden na het verzinken van onderdelen met het Copy Cad verzink systeem of delen die al verzinkt zijn.

200 ml maakt 1 liter blauw chromaat
800 ml maakt 4 liter blauw chromaat
1600 ml maakt 8 liter blauw chromaat

Blauw Pasiveren met Caswell Blauw Chromaat

Meng in een emmer 1 deel Caswell blauw chromaat met 4 delen gedestilleerd water.  (niet inbegrepen)

Dompel verzinkte onderdelen 15-40 seconden onder in de Caswell Blauw Chromaat bij kamertemperatuur. Spoel af met gedestilleerd water als het gewenste resultaat bereikt is. Voor een nog beter resultaat, drogen met een fohn.

 

Specificaties

vorm Vloeistof
mengverhouding 1 op 4 (200 ml op 800 ml gedestilleerd water)
gebruikstemperatuur kamertemperatuur

 

 

Veiligheidsinformatie

veiligheidsinformatieblad: SDS-Blauw_chromaat-NL-nl-24_11_2021

GHS03

GHS03

GHS05

GHS05

GHS07

GHS07

  • H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.